FormatieWetenschap

Lorentztransformaties

Relativistische mechanica - monteurs dat de beweging van lichamen met snelheden dicht bij de snelheid van het licht bestudeert.

Op basis van speciale relativiteitstheorie het begrip gelijktijdigheid van twee gebeurtenissen die plaatsvinden in verschillende analyseren inertiële referentiekaders. Dit is de wet van Lorentz. Gegeven een vast systeem van koeling en H1O1U1 systeem, dat ten opzichte van de snelheid van het koelsysteem V. We introduceren de notatie beweegt:

HOU = K = K1 H1O1U1.

We gaan ervan uit dat de twee systemen hebben een speciale installatie met fotovoltaïsche cellen, die zich bevinden op de punten van AC en A1C1. De onderlinge afstand gelijk. Precies in het midden tussen A en C, A1 en C1 zijn respectievelijk B en B1 in de band van de plaatsing van de lampen. Dergelijke lampen branden tegelijk op het moment dat de B- en B1 tegenover elkaar.

Stel dat op het eerste tijdsbestek K en K1 zijn uitgelijnd, maar hun instrumenten versprongen ten opzichte van elkaar. Tijdens beweging ten K1 K bij een snelheid van V op enig moment en B1 gelijk. Op dit punt van de tijd bollen, die in deze plaatsen zal oplichten. De waarnemer, in het systeem K1 detecteert gelijktijdig optreden licht A1 en C1. Evenzo waarnemer in het systeem K fixeert de gelijktijdige verschijning van licht in A en C. In dit geval, indien de waarnemer K lichte distributiesysteem K1 zal vangen, zal hij opmerken dat het licht dat vanaf B1 kwam nooit tegelijkertijd komen tot A1 en C1 . Dit komt door het feit dat het K1 systeem beweegt met een snelheid V ten opzichte K. systeem

Deze ervaring bevestigt dat een waarnemer kijkt het systeem K1 evenement in de A1 en C1 voordoen gelijktijdig verlopen waarnemer K dergelijke gebeurtenissen niet gelijktijdig plaatsvinden. Dat wil zeggen het tijdsinterval afhankelijk van het referentiesysteem.

Dus de resultaten van de analyse blijkt dat de gelijkheid in de klassieke mechanica wordt geaccepteerd, wordt als ongeldig beschouwd, te weten: t = t1.

Gezien de kennis van de basisprincipes van de speciale relativiteitstheorie en als gevolg van de analyse en de set van experimenten gesuggereerd Lorenz vergelijking (Lorentz transformatie) dat klassieke verbeteren Galileo transformatie.

Stel dat in het gestel K een segment AB, waarbij alle A (x1, y1, z1) coördinaten, B (x2, y2, z2). Van de Lorentz transformatie is het bekend dat de coördinaten y1 en y2 en z2 en z1 variëren Galileo transformatie. Coördinaten x1 en x2 zijn beurt verandert de Lorentz vergelijkingen.

Dan is de lengte van het segment AB in het K1 systeem rechtevenredig met de verandering in het systeem van het segment A1B1 K. Er is dus een relativistische krimpen van de lengte van het segment door de verhoogde snelheid.

Van Lorentz uitvoer als volgt: een snelheid die dicht bij de lichtsnelheid, is er een zogenaamde tijdsvertraging (tweeling paradox).

Stel dat in het gestel K tussen twee gebeurtenissen zodanig is bepaald: t = t2-t1, en het systeem K1 tijd tussen twee gebeurtenissen wordt gedefinieerd als: t = t22-t11. Tijd in een coördinatensysteem ten opzichte waarvan overwogen wordt vastgesteld, wordt de juiste tijd genaamd. Als de juiste tijd in de K meer dan de juiste tijd in het systeem K1, dan kunnen we zeggen dat de snelheid niet nul.

Het mobiele systeem K, de vertragingstijd, gemeten in het vaste systeem.

Bekend uit monteurs dat als de organen bewegen ten opzichte van een systeem met V1 coördinaten, en een dergelijk systeem beweegt ten opzichte van het vaste coördinatenstelsel met de snelheid V2, de snelheid van de organen ten opzichte van het vaste coördinatenstelsel gedefinieerd als volgt: V = V1 + V2.

Deze formule is niet geschikt voor het bepalen van de snelheid van het lichaam relativistische mechanica. Voor dergelijke monteurs waar de Lorentz transformatie worden gebruikt, de volgende formule geldt:

V = (V1 + V2) / (1 + V1V2 / cc).

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 birmiss.com. Theme powered by WordPress.