Nieuws en MaatschappijObdinenie in de organisatie

De VN-Veiligheidsraad. Permanente leden van de VN-Veiligheidsraad

Een van de meest invloedrijke organisaties in de wereld altijd al gezegd dat de VN. De kennis van hoe het werkt is belangrijk voor iedereen die wil op de hoogte blijven van 's werelds politieke, sociale en economische ontwikkelingen. Wat is de geschiedenis van de instelling en die partij is?

Wat is de VN?

De Verenigde Naties riep een soort centrum voor het oplossen van de problemen van de mensheid. Als onderdeel van de Verenigde Naties werken dertig andere instellingen. Hun gezamenlijke werk heeft tot doel ervoor te zorgen dat de hele planeet respect voor de mensenrechten, armoede te verminderen, en was een constante strijd tegen de ziekte en milieuproblemen. De organisatie kan ingrijpen in de politiek van een land, als de cursus niet zal voldoen aan algemeen aanvaarde normen van moraal. Soms is de resolutie van de VN-Veiligheidsraad en de diverse sancties tegen deze landen kan heel bepalend zijn.

Geschiedenis van de organisatie

De opkomst van de VN vond plaats op een aantal militaire, politieke en economische redenen. De mensheid is gekomen om te beseffen dat de eindeloze reeks oorlogen ondermijnt de algemene welvaart en daarom is het noodzakelijk om maatregelen te nemen om een rustige omgeving te garanderen, het waarborgen van welvaart en vooruitgang. De eerste stappen op weg naar de oprichting van de organisatie zijn gemaakt in 1941, toen het werd opgericht door de Atlantic Charter en de verklaring van de Sovjet-regering ondertekende. Op dat moment zijn de leiders van de grote landen de belangrijkste taak, die zoeken naar manieren om vreedzame internationale betrekkingen vinden geformuleerd. Het volgende jaar in Washington zesentwintig landen die betrokken zijn bij de anti-Hitler coalitie, de Verklaring van de Verenigde Naties. De naam van dit instrument in de toekomst zullen de basis vormen van de naam van de organisatie te vormen. In 1945, op de conferentie, die werd bijgewoond door de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk, het uiteindelijke document, dat later het Handvest van de Verenigde Naties is gemaakt. 26 juni - de datum van ondertekening van deze overeenkomst - wordt beschouwd als de dag dat de Verenigde Naties.

De inhoud van het Handvest van de Verenigde Naties

Dit document is de belichaming van democratische idealen van de mensheid. Het formuleert de mensenrechten, door de waardigheid en de waarde van elk leven, de gelijkheid van vrouwen en mannen, gelijkheid van verschillende mensen goedgekeurd. Volgens het Handvest, het doel van de VN voor de wereldvrede en het afwikkelen van alle soorten conflicten en geschillen te handhaven. Elk lid van de organisatie wordt beschouwd als gelijk aan anderen, en is verplicht getrouw uitvoeren van alle verplichtingen. Geen enkel land heeft het recht om anderen te bedreigen of om geweld te gebruiken. De VN heeft het recht om in te grijpen in militaire operaties in elke staat. Het Handvest benadrukt ook de openheid van de organisatie. Word lid is elke vreedzaam land.

VN werkingsprincipe

Deze organisatie is niet de regering vertegenwoordigen van een land en kan geen wetten. Onder haar bevoegdheden onder meer de beschikbaarstelling van middelen, die helpen bij internationale conflicten te elimineren, alsmede de ontwikkeling van de politieke kwesties. Elk land dat lid is van een organisatie kunnen hun mening te uiten. De belangrijkste organen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om te overwegen, de Veiligheidsraad, de Trustschapsraad, het Economisch en Sociaal, en ten slotte, het secretariaat. Ze zijn allemaal in New York. Het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens, gevestigd in Europa, en meer in het bijzonder in de Nederlandse stad Den Haag.

veiligheidsraad

Gezien de constante oorlog en onverminderde spanningen tussen sommige landen, dit lichaam van bijzonder belang. De VN-Veiligheidsraad bestaat uit vijftien landen. Opgemerkt dient te worden dat tien van hen van tijd tot tijd worden gekozen op basis van een specifieke procedure. Slechts vijf landen hebben consequent opgenomen in de VN-Veiligheidsraad: Rusland, Groot-Brittannië, China, de Verenigde Staten en Frankrijk. Dat de organisatie een besluit heeft genomen, moet u voor stemmen ingediend ten minste negen leden. Vaker wel dan niet het gevolg van de vergaderingen steeds resolutie. Tijdens hun bestaan heeft de Raad meer dan 1.300.

Hoe werkt dit lichaam?

Tijdens haar bestaan heeft de VN-Veiligheidsraad een aantal methoden en vormen van invloed op de situatie in de wereld kreeg. State autoriteit kan veroordeling te drukken, als de acties van het land zijn niet in overeenstemming met de Grondwet. In het recente verleden, de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waren zeer ontevreden met het beleid van Zuid-Afrika. Voor de uitvoering van de staat waarin het herhaaldelijk is veroordeeld apartheid in het land. Een andere situatie in Afrika, die bemoeid met de organisatie, begon militaire operaties tegen andere landen in Pretoria. Op deze rekening in de Verenigde Naties zijn gemaakt talrijke resoluties. Meestal een beroep doen op de staat gaat om een beëindiging van de vijandelijkheden, de vraag naar de terugtrekking van de troepen. Op dit moment is het meest bezorgd over de Veiligheidsraad van Oekraïne VN. Alle functies van de organisatie zijn gericht op het oplossen van het conflict en verzoening. Dezelfde functie wordt al gebruikt tijdens de resolutie van de Palestijnse kwestie en tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië.

historische achtergrond

In 1948, de VN-Veiligheidsraad werd een schikking methode is het gebruik van waarnemer groepen en militaire missies van de waarneming. Ze moesten controleren, als een toestand, waarin de resolutie werden gestuurd voldoet aan de eisen van de stopzetting van de vijandelijkheden en het staakt-het-vuren. Tot 1973 worden uitgezonden waarnemers enige permanente leden van de VN-Veiligheidsraad uit de westerse landen. Na dit jaar hebben en Russische officieren deel van de missie geworden. Ze werden eerst naar Palestina. Veel toezichthouders controle nog steeds de situatie in het Midden-Oosten. Daarnaast is de permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN vormen een missie om hun activiteiten in Libanon, India, Pakistan, Oeganda, Rwanda, El Salvador, Tadzjikistan en andere landen uit te voeren.

Samenwerking met andere organisaties

Activiteiten van de Raad voortdurend begeleid door het collectieve werk met regionale organen. Samenwerking kan de meest uiteenlopende aard te dragen, met inbegrip van regelmatig overleg, diplomatieke steun, vredeshandhaving, waarnemingsmissies. De VN-Veiligheidsraad kan plaatsvinden in samenwerking met de OVSE, zoals gebeurde tijdens de conflicten in Albanië. De organisatie is ook samen te werken met milieu-groepen om de situatie in het westen van het Afrikaanse continent te reguleren. Tijdens het gewapende conflict fuseerde het Georgia Verenigde Naties met de GOS-vredesmacht.
In Haïti, de Raad samen met de OAS in het kader van de internationale civiele missie.

instrumenten Veiligheidsraad

Settlement systeem van de wereldwijde conflicten wordt voortdurend verbeterd en opgewaardeerd. Een recent ontwikkelde methode voor controle van nucleaire en bedreigingen voor het milieu, het voorkomen van uitbraken van spanning, massale emigratie, natuurrampen, hongersnood en epidemieën. Informatie over elk van deze gebieden wordt constant geanalyseerd door deskundigen op deze gebieden, die hoe groot het risico te bepalen. Als de schaal is echt alarmerend, zal de situatie aan de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad worden gemeld. Daarna zullen er beslissingen worden genomen over de mogelijke acties en maatregelen. Indien nodig, zullen zij betrokken zijn en andere VN-organen. De prioriteit van de organisatie - preventieve diplomatie. Alle instrumenten van politieke, juridische en diplomatieke maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van geschillen. De Veiligheidsraad draagt actief bij aan verzoening, vrede en andere preventieve maatregelen. De meest gebruikte hulpmiddelen zoals vredesmissie. Dergelijke gebeurtenissen tijdens het bestaan van de Verenigde Naties heeft meer dan vijftig uitgevoerd. Onder OPM opgevat als een reeks acties onpartijdige leger, de politie en burgerpersoneel, gericht op het stabiliseren van de situatie.

Bewaak het opleggen van sancties

De Veiligheidsraad bestaat uit verschillende ondersteunende organen. Ze bestaan voor de controle van de VN-sancties. Deze instanties kunnen de Raad van Bestuur van de Compensation Commissie, de bijzondere commissie voor de situatie tussen Irak en Koeweit, het Comité in Joegoslavië, Libië, Somalië, Angola, Rwanda, Haïti, Liberia, Sierra Lion en Soedan worden genoemd. Bijvoorbeeld, in Zuid-Rhodesië zorgvuldige controle over de economische situatie heeft geleid tot de afschaffing van de racistische regering en de terugkeer van onderdanen van de onafhankelijkheid van Zimbabwe. In 1980 werd het land lid van de VN. De effectiviteit van de controle en manifesteerde zich in Zuid-Afrika, Angola en Haïti. Toch is het vermeldenswaard dat in sommige gevallen, sancties zijn een aantal negatieve gevolgen gehad. Voor de buurlanden van de door de VN vastgestelde maatregelen draaide zich om materiële en financiële schade. Echter, zonder tussenkomst van de situatie zou leiden tot veel meer ernstige gevolgen hebben voor de hele wereld, dus sommige kosten geheel ten onrechte.

Regels ten aanzien van het Handvest van de Raad

Ondanks het feit dat soms de gevolgen kunnen zeer controversieel zijn, moet de VN-orgaan functioneren zonder onderbreking. Dit wordt bepaald door het Handvest. Volgens hem is de organisatie die nodig is om snel en efficiënt beslissingen te nemen. Elk lid van de Veiligheidsraad moet in contact blijven met de VN om onmiddellijk verricht zijn taken in geval van nood. De kloof tussen de vergaderingen van de Autoriteit mag niet meer dan twee weken. Soms wordt deze regel niet wordt gerespecteerd in de praktijk. Volgens gemiddelde schattingen, is de Veiligheidsraad gaat om officiële zasedeny over zevenenzeventig keer tijdens het jaar.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 birmiss.com. Theme powered by WordPress.